Kära Gäster,

Hobby kommer från barndomen. Om du presenterar nöjet att spela golf på ett kreativt sätt, kan du ge en ung person en unik hobby och allra mest en fantastisk sport! Med handledning från våra kompetenta tränare från Sierra Golf Club, kan börja en fantastisk äventyr för hela livet. De yngsta lärar sig också om etikett här – inte bara hur man spela golf. Vi föregår med gott exempel!


Vi bjuder in alla juniorer att delta i NPRJ – de som redan har ett Grönt Kort och alla nybörjare. Kurser kommer att genomföras i enlighet med en program som är bestämt av det Polska Golförbundet. På utvalda söndagar med handledning från Robert PRO Sokołowicz.
Syfte med lektionerna är att lära sig om spelet och öka sina kunskaper inom det samt att förberedda sig för att kunna delta i tävlingar.

Juniorer under 10 år – 10:00
Juniorer från 11 år –  11:00

TRÄNINGSDATUM Söndagar 2016
junior5
Maj  8, 15, 29
Juni  5,19,26
Juli  17;  20, 24, 31
Augusti 3, 7, 14, 24, 28
September 4, 11, 18, 25,
Oktober 2, 9, 16, 23, 30
November 6, 13, 20, 27

Du kan registrera dig vid Sierra receptionen eller på sierragolf@sierragolf.pl eller på + 48 607 755 255

Välkomna!