Grönt Kort Kurs

Grönt Kort av den Polska Golfförbundet (PGA) är ett dokument som bekräftar de förvärvade golf kompetens och därmed bemyndigar att spela på golfbanor i hela Polen och delta i tävlingar för nybörjare. Grönt Kort är också ett pass för att gå med i en golfklubb, som är medlem i Förbundet, och få ett handicap för nybörjare.
För att få Grönt Kort behöver man klara proven bestående av en teoretisk och en praktisk del.
Den förberedande kurs består av 10 timmars praktisk golfträning, inklusive teori, historia och golf etikett. Denna kurs hålls i Sierra Golf Club, och proven som varar i ca. 2 timmar leds av en Pro från PGA Polen.

Priser för kursen är följande:

1 person – 1200 PLN,

2 personer – 2000 PLN,

3 personer – 2800 PLN.

PGA avgift på 150 PLN är inräknad i detta pris. Avgfiten omfattar utfärdande av kortet. Den betalas i SGC reception.

Detaljerna angående kursen finns på klubbhusets reception.

Kontakta + 48 663 666 620 eller sierragolf@sierragolf.pl


Kursen innehåller:

Definitioner
– Tee (utslagsplats)
– Fairway
– Green
– Ruff, semiruff, ansad ruff
– Hinder (bunkrar, vattenhinder)
– Tillfälligt vatten
– Mark under arbete
– Out of bounds

Banmarkeringar
– Gula pinnar
– Röda pinnar
– Vita pinnar
– Blåa pinnar
– Blåvita pinnar

Hinder
Bunkrar
Vettenhinder
– att spela från en vattenhinder
– 2 möjligheter med ett slags plikt
– Proceduren (bestämning av en punkt för lättnad, droppning)
Sidovattenhinder
– att spela från en sidovattenhinder
– 4 möjligheter med ett slags plikt
– Proceduren (bestämning av en punkt för lättnad, droppning)

Boll förlörad / Out of bounds
– Provisorisk boll
– sökstid
– Proceduren (bestämning den plats variffrån föregående slag slogs, droppning)

Fylla i scorekortet
– markering
– ifyllning
– Signatur
– inlämning

Ospelbar boll
– 3 möjligheter med ett slags plikt
– Proceduren (markering, bestämning av en punkt för lättnad, droppning)

Mark under arbete / Tillfälligt vatten
– Proceduren (markering, bestämning av en punkt för lättnad, droppning)

Regler på green
– Ta ur / passa / hålla flaggan
– Bollmarkering
– Spelordning
– Spelhastighet

Spelformer
– Slagspel – resultat räknas
– Poängbogey – poäng räknas
– Matchspel – match resultater
– Handicapsystemet (brutto / netto)

Den obligatoriska etikett omfattar:

Spelsäkerhet

– Göra försök till golfklubb svängningar i riktning mot andra spelare
– Göra golfklubb svängningar i närvaro av andra spelare
– Att se till att alla spelare är utom räckhåll
– FORE! (när får man skrika och hur man ska reagera)
– Stenar i bunkrar

Omhändarta banan

– Reparation av grästorvor
– Reparation av nedslagsmärket
– kratta bunkrar
– hålla banan ren
– passa flaggan
Spelhastighet
– Förberedelserna på första tee
– förberedelser inför slaget
– Positionering av golfbagen i riktning mot nästa tee
– Att hålla jämna steg med den föregående gruppen
– Låta spelare, som spelar snabbare gå förbi

Artighet till andra

– Tystnad när andra spelare slår bollen
– kommentera inte andra spelares spel
– ge inte råd / instruerar
– Lämpligt språk
– Personligt uppförandet
Minsta undervisningsprogram:
Puttning
Chipp
Pitching
Slag från bunkrar
Full slag
Den föreslagna kurslängd är 10 timmar – 5 möten, 2 timmar vardera, den minsta paus är en vecka mellan varje möte, med stark betoning på individuell träning mellan lektionerna.


Prov krav för PGA Grönt Kort

Del 1 – Teori
Provet innebär 30 frågor (20 – Golfregler, 10 – etikett) och bör innehålla följande delar:
Spelsäkerhet (3 frågor)
Omhändarta banan (3 frågor)
Spelhastighet (2 frågor)
Artighet till andra (2 frågor)
Definitioner (3 frågor)
Banmarkeringar (3 frågor)
Hinder (5 frågor)
Boll förlorad / Out of bounds (3 frågor)
Fylla i scorekortet (2 frågor)
Ospelbar boll (1 fråga)
Mark under arbete (1 fråga)
Regler på green (2 frågor)
Provet ska ha en skriftlig form, det förväntas att den sökande ska få min. 25 av 30 poäng.

Del 2 – Praktik
Spelet – beroende på anläggningen, där provet genomförs , är det nödvändigt att spela minst 3 hål och få en dubbel par resultat eller bättre (t.ex. vid par 3 hål bör man få resultatet av sex eller bättre) på åtminstone 2 hål. Coachen kan ändra resultatet, som bör uppnås, beroende på förhållandena, som testet sker i (svårigheten av kursen, atmosfäriska förhållanden, spel under stress).
Slag från bunkern – 5 slag, åtminstone två bollar måste lämna bunkern och landa på green;

Chipp – åtminstone tre av 5 slag i närheten av hålet (upp till 5 m);

Puttning– du bör putta från 4 olika positioner och avstånd, inte närmare än 5 meter från hålet och inte längre bort än 20 m. Summan av slag bör inte överstiga 14.

En kandidat måste klara spelet och tre av de tre testar (slag från bunkern, chipp , puttning) för att klara den praktiska delen av provet.

Välkomna!