Polityka prywatności SV

Integritetspolicyn beskriver reglerna kring hur vi behandlar dina uppgifter inklusive personuppgifter och kakor, dvs. så kallade cookies.


1. Allmän information.

 1. Denna policy avser webbplatsen: https://sierragolf.pl
 2. Webbadministratör och personuppgiftsansvarig är: Sierra Golf Resort sp. z o.o. Pętkowicce, 84-200 Wejherowo
 3. Du kan kontakta operatören via e-postadressen: sierragolf@sierragolf.pl
 4. Operatören är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som du frivilligt har uppgett på webbplatsen.
 5. Webbplatsen använder dina personuppgifter i följande syften:
  • Upprättande av nyhetsbrev
  • Hantering av förfrågningar som inkommit via formuläret
  • Presentation av erbjudanden och information
 6. Webbplatsen hämtar och sparar uppgifter om användare enligt följande:
  1. Med hjälp av uppgifterna som angetts i formuläret och matats in i Operatörens system.
  2. Genom att spara cookiefiler (s.k. “kakor”) på slutanvändares enheter.

2. Operatörens metoder för uppgiftsskydd.

 1. Personuppgifterna som lagras i databasen är krypterade så att endast Operatören som har nyckelkoden kan få tillgång till dem. På så sätt skyddas de mot eventuella inbrott i serverns databas.
 2. Användarnas lösenord lagras i hashad form. Hashningsfunktionen är enkelriktad – det går inte att återställa i det i andra riktningen, vilket är gängse praxis vid lagring av lösenord.
 3. På webbplatsen tillämpas ytterligare inloggningsskydd i form av tvåstegsautentisering.
 4. Operatören ändrar regelbundet sina lösenord.
 5. Dessutom utför Operatören säkerhetskopior för att skydda data.
 6. En viktig del av dataskyddet går ut på att regelbundet uppdatera all programvara som används av Operatören inom ramen för behandling av personuppgifter. Detta innebär att programmeringskomponenter uppdateras regelbundet.

3. Hosting.

 1. Servern hostas (undergår tekniskt underhåll) på operatörens server: home.pl

4. Dina rättigheter och ytterligare information om hur data används.

  1. I vissa fall har Administratören rätt att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare om detta är nödvändigt för att genomföra avtalet med dig eller uppfylla Administratörens åtaganden. Häri avses följande mottagare:
   • operatörer av onlinechattar
   • behöriga anställda och medarbetare som använder data för att upprätthålla webbplatsens ändamål
   • företag som utför marknadsföringstjänster åt Administratören
  2. Dina personuppgifter behandlas av Administratören så länge detta behövs för att vidta åtgärder som framgår av särskilda föreskrifter (t.ex. om bokföring). När det gäller marknadsföring lagras data i högst 3 år.
  3. Du kan vända dig till Administratören och begära:
   • att få tillgång till dina personuppgifter,
   • att rätta till uppgifterna,
   • att radera uppgifterna,
   • att begränsa behandlingen av uppgifterna,
   • och att överföra uppgifterna.
  4. Du har rätt att invända mot behandlingen i den utsträckning som avses i punkt 3.3 c) som sker i syfte att uppfylla Administratörens legitima intresse, inbegripet profilering. Rätten att invända mot behandlingen att invända föreligger dock inte om det finns en viktig rättslig grund till behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, särskilt när det gäller fastställande, utredning eller indrivning av krav.
  5. Du har rätt att överklaga Administratörens åtgärder till Ordföranden vid Dataskyddsinstitutet, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Du uppger dina personuppgifter frivilligt. Detta är dock nödvändigt för att kunna använda webbplatsen.

 

 • Med stöd av föreskrifter om skydd av personuppgifter lämnas personuppgifter inte ut till tredjeland. Detta innebär att vi inte lämnar ut dina uppgifter utanför EU.

 

5. Uppgifter i formulär.

 1. Webbplatsen samlar uppgifter som användaren angett frivilligt, inklusive personuppgifter, om dessa har angetts.
 2. Webbsidan kan spara uppgifter om anslutningsparametrar (tidsmarkering, IP-adress).
 3. I vissa fall kan webbsidan spara information som gör det lättare att länka ihop uppgifterna från formuläret med e-postadressen till användaren som fyllde i formuläret. I sådana fall visas användarens e-postadress i url-adressen till webbsidan med formuläret.
 4. Uppgifterna i formuläret behandlas i det ändamål som är förenligt med formuläret, t.ex. för att hantera en reklamationsanmälan, skicka ett erbjudande, registrera tjänster osv. Det framgår av varje formulär vad det är avsett för.

6. Administratörens loggar.

 1. Information om användarnas beteende kan komma att registreras. Dessa uppgifter används i syfte att förvalta webbplatsen.

7. Väsentliga marknadsföringstekniker.

 1. Operatören använder statistisk trafikanalys på webbplatsen via Google Analytics (Google Inc. med säte i USA). Operatören lämnar över anonymiserad information istället för personuppgifter. Denna tjänst baseras på cookies på användarens slutenhet. När det gäller information om användarens preferenser som samlas av Googles reklamnätverk får användaren gå igenom och redigera uppgifterna som finns i cookie-filerna med hjälp av följande verktyg: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatören använder remarketing-tekniker som anpassar reklaminnehåll till användarnas beteende på webbplatsen. Det kan således förefalla som om användarens personuppgifter används för att spåra honom eller henne. I själva verket lämnar Operatören inga personuppgifter till reklamoperatörer. För att kunna åstadkomma detta behöver cookiefiler aktiveras.
 3. Operatören använder Facebooks pixel. Tack vare denna teknologi känner Facebook (Facebook Inc. med säte i USA) till att personen ifråga använder webbsidan. Detta baseras på uppgifter som Facebook administrerar själv. Operatören lämnar inte ut några extra personuppgifter till Facebook. Denna tjänst baseras på cookies på slutanvändarens enhet.
 4. Operatören använder en lösning som analyserar användarnas beteende genom att skapa värmekartor och registrera beteendet på webbsidan. Dessa uppgifter anonymiseras innan de skickas över till tjänstens operatör som inte vet vilken fysisk person de avser. Med de uppgifter som inte registreras avses i synnerhet lösenord och andra personuppgifter.
 5. Operatören använder lösningar som automatiserar webbsidan, vilket exempelvis innebär att det är möjligt att skicka e-post till användaren efter hans eller hennes besök på en av sidorna under förutsättning att han eller hon samtyckt till att få marknadsföringsinnehåll från Operatören.

8. Information om cookie-filer.

 1. Webbsidan använder cookie-filer.
 2. Med cookie-filer (s.k. “kakor”) avses informationsdata, i synnerhet textfiler som lagras på Webbanvändarens enhet och är avsedda för att kunna använda webbsidan. Cookies brukar innehålla webbsidans namn, information om hur länge de lagras på slutenheten och deras unika nummer.
 3. Det är operatören som placerar cookiefiler på slutanvändarens enhet och får tillgång till dessa.
 4. Cookie-filer används i följande ändamål:
  1. att upprätthålla användarens session (efter inloggning) så att användaren inte behöver ange sitt användarnamn och lösenord på varje sida;
  2. att uppfylla de ändamål som avses i avsnittet “Väsentliga marknadsföringstekniker”;
 5. Webbsidan använder två olika typer av cookie-filer: “sessions-cookies” (session cookies) och “permanenta” (persistent cookies). Sessions-cookies är tillfälliga filer som lagras på Användarens enhet efter att han eller hon loggat ut, lämnat webbsidan eller stängt av programvaran (webbläsaren). Permanenta cookies lagras Användarens enhet under den tid som framgår av cookiefilernas parametrar eller tills de raderas av Användaren.
 6. Programvaran som används för att besöka webbsidor (webbläsaren) brukar oftast tillåta lagring av cookie-filer på Användarens slutenhet. Användare kan införa ändringar i detta avseende. Webbläsaren tillåter radering av cookie-filer. Det är även möjligt att automatiskt blockera cookie-filer. Mer information om detta finns i webbläsarens hjälpavsnitt eller dokumentation.
 7. Begränsad användning av cookie-filer kan påverka vissa funktioner på webbsidorna.
 8. Cookie-filer som placeras på Användarens enhet kan även användas av andra enheter som samarbetar med operatören, i synnerhet: Google (Google Inc. med säte i USA), Facebook (Facebook Inc. med säte i USA), Twitter (Twitter Inc. med säte i USA).

9. Hantering av cookie-filer – hur kan man lämna och återkalla samtycke?

 1. Om användaren inte vill ta emot cookie-filer kan han eller hon ändra webbläsarinställningar. Det är dock viktigt att tänka på att avstängning av cookie-filer som behövs vid autentiseringsprocessen, säkerhet och upprätthållande av användarens preferenser kan försvåra och i vissa fall omöjliggöra användning av webbsidor.
 2. Välj en av följande webbläsare och följ instruktionerna för att ändra cookie-inställningar:

  Mobilenheter:

Galleri
Skriv