Zarząd spółki pod firmą SIERRA GOLF RESORT sp. z o.o. z siedzibą w Pętkowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013133, na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych niniejszym nieodpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami uzgodniony, przyjęty, podpisany oraz zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2022 r. przez zarządy łączących spółek, tj. SIERRA GOLF RESORT sp. z o.o. oraz TS DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze.

Plan połączenia wraz z załącznikami.