Pętkowice 2016.08.14 ver.6

 1. Out of Bounds:
  1. området utenfor gjerdet rundt banen eller utenfor hvite stolper/linjer som markerer grensene for kurset,
  2. klubbhuset,
  3. driving range og praksis grønt/område.
 2. Grunn under reparasjon (GUR):
  1. preget av blå innsatser,
  2. merket med blå eller hvite linjer,
  3. alle blomsterbed. Hvis en spillers ball ligger i området, eller om det påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, spilleren ta fritak etter regel 25-1.  FOR BRUDD PÅ REGEL: – Tap av hull; Slagspill – to slag.
 3. Integrert del av kurset:
  1. naturlige veier,
  2. mulch bark rundt trær,
  3. thuja trær på høyre side av det 12. hullet grønn
 4. Vannhinder:
  Umerkede vannhindre er lateral vannhindre og et kutt kantmarkering sine grenser.
 5. Miljø Sensitive Area (ESA):
  Vannhinderet mellom 15 & 16. hull som er merket med rød/gule stakes med grønne caps er en miljøvernområde (ESA) og spilleren må IKKE ENTER DETTE OMRÅDET.
  Hvis ballen er funnet i, eller hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i et ESA definert som et vannhinder eller sidevannshinder, spilleren, med en straff på ett slag, fortsette etter Regel 26-1. Merk: Hvis ballen ligger på spillefeltet, punktet på banen, nærmest der ballen ligger må bestemmes at (a) ikke er nærmere hullet, (b) unngår påvirkning fra ESA og (c) ikke er i en hinder eller på en puttinggreen. Spilleren må løfte ballen og droppe den uten straff innenfor en køllelengde fra det punktet så fast bestemt på en del av kurset som oppfyller (a), (b) og (c) above. PENALTY FOR BRUDD PÅ REGEL:
  Matchspill – Tap av hull; Slagspill – to slag.
 6. Hindringer:
  1. flyttbar:
   1. steiner i bunkere.
  2. fast:
   1. alle veier og stier med kunstig underlag,
   2. kommersielle styrer og bannere,
   3. trær satset, avgrenset eller med barduner,
   4. alle tre broer.
 7. Droppsone:
  Hvis ballen ble funnet i et vannhinder som ligger bak den grønne 15. hullet, eller hvis det er kjent eller så godt som sikkert at ballen, som ikke har blitt funnet er i den vannhinder, kan spilleren:

  1. fortsette etter regel 26-1 eller,
  2. med en straff på ett slag slippe ballen i “drop zone”.

Merk: Når du bruker en “drop zone” gjelder følgende bestemmelser om dropping og re-dropping av ballen:

 1. Spilleren trenger ikke å stå i dråpesonen når slippe ballen.
 2. Den droppet ball må først treffe en del av kurset innen fallsonen.
 3. Hvis fallsonen er definert av en linje, er den linje innenfor fallsonen.
 4. Den droppet ball trenger ikke å komme til hvile i dropping zone.
 5. Den droppet ball må droppes hvis den ruller og blir liggende i ro i en stilling som omfattes av regel 20-2c (i-vi).
 6. Den droppet ball kan rulle nærmere hullet enn stedet hvor den først traff en del av kurset, forutsatt at den blir liggende i ro innen to køllelengder som sted og ikke inn i noen av stillingene som omfattes av (e).
 7. I henhold til bestemmelsene i (e) og (f), kan det droppet ballen rulle og komme til ro nærmere hullet enn:
  • sin opprinnelige posisjon eller estimert posisjon (se Regel 20-2b);
  • det nærmeste punktet for fritak eller maksimum tilgjengelig fritak (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3); eller
  • det punktet hvor den opprinnelige ballen sist krysset grensen til vannhinderet eller sidevannshinder (Regel 26-1).

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag

Notat !!!

I tilfelle av en storm/lyn, spillet på golfbanen må stoppe umiddelbart (Regel 6-8), og signalet (sirene/lang lyd med et skytevåpen) betyr:

 1. 1 lang tone – umiddelbar seponering av spillet,
 2. 2 korte pip – gjenopptakelse av spillet,
 3. 3 påfølgende signaler, gjentatt – seponering av spillet, med mulighet for å fullføre hullet (Regel 6-8b).

Alle avstander på stakes, markører og sprinkleranlegg er målt til midten av greenen.