Sierra Junior Academy

I går, den første trening syklus Sierra Junior Academy var svært vellykket, og vi håper at konsernet vil vokse og ferdigheter vil gå opp 🙂
Inviterer deg til å abonnere og bli med på kurs!
Datoene for de påfølgende kurs på vår hjemmeside under fanen Sierra Academy.
maria.troszynska@sierragolf.pl
+ 48 607 755 255

Sierra Junior Academy