Hull 3

En svak dogleg til høyre rundt en bunker som ligger 100 m fra greenen. Kjør til venstre side av fairway gir en ideell linje til den grønne.

Som den grønne er innrammet av en bunker, mål for midten av greenen med din tilnærming.

Hull 3

Parameters

Par4
SI14
  
Black White Yellow Red380
350
322
293