Polityka prywatności NB

Personvernpolitikken beskriver retningslinjene for behandlingen av informasjon som omhandler deg, inkludert personopplysninger samt informasjonskapsler, dvs. cookies.


1. Generell informasjon.

 1. Politikken nedenfor gjelder servicetjenesten www, som opererer under url-adressen: https://sierragolf.pl
 2. Servicetjenestens operatør og administratoren av personopplysninger er: Sierra Golf Resort sp. z o.o. Petkowice, 84-200 Wejherowo
 3. Operatørens e-postadresse:sierragolf@sierragolf.pl
 4. Operatøren er administratoren av dine personopplysninger som er oppgitt frivillig gjennom servicetjenesten.
 5. Servicetjenesten bruker personopplysninger til følgende:
  • Nyhetsbrev
  • Håndtering av spørsmål sendt inn via spørreskjema
  • Presentasjon av tilbud eller informasjon
 6. Servicetjenesten samler inn brukerinformasjon og brukernes atferdsmønster på følgende måte:
  1. Via skjemaer som utfylles frivillig av bruker og sendes inn til operatørens systemer.
  2. Gjennom lagring av informasjonskapsler (såkalte cookies) på brukerens dataenhet.

2. Operatørens personvernmetoder.

 1. Personopplysningene som holdes oppbevart i databasen er kryptert slik at det kun er operatøren som kan lese de med egen nettverksnøkkel. Dermed er opplysningene sikret dersom personopplysningene skulle bli stjålet fra serveren.
 2. Brukernes passord oppbevares i form av emneknagger. Funksjonen for emneknagger virker kun én vei – det er ikke mulig å reversere dens virkning, noe som i dag utgjør selve standarden for oppbevaring av brukerpassord.
 3. Servicetjenesten anvender tofaktorautentisering som utgjør en ekstra form for sikker innlogging.
 4. Operatøren endrer periodisk sine administrative passord.
 5. Operatøren utfører jevnlig backup kopi for å sikre dataopplysningene.
 6. Et viktig steg i sikringen av dataopplysninger er jevnlig oppdatering av diverse programmer som operatøren anvender til bearbeiding av personopplysninger. Noe som spesielt her betyr jevnlig oppdatering av programvarekomponenter.

3. Hosting

 1. Servicetjenesten er hostet (teknisk vedlikeholdt) på operatørens server: home.pl

4. Dine rettigheter og tilleggsinformasjon om hvordan dataopplysningene anvendes.

 1. I noen tilfeller har administrator rett til å overføre dine personopplysninger til andre mottakere, dersom dette er nødvendig for å utføre kontrakten inngått med deg, eller for å oppfylle forpliktelser som påhviler administratoren. Dette gjelder følgende gruppe mottakere:
  • operatører for løsninger av typen online chat
  • autoriserte ansatte og medarbeidere som benytter seg av dataopplysningene for å realisere hensikten med nettsiden
  • selskaper som utfører markedsføringstjenester på vegne av administratoren
 2. Dine personopplysninger bearbeides av administrator ikke lenger enn det er nødvendig for å utføre relaterte aktiviteter spesifisert i egne forskrifter (f.eks. regnskapsføring). Når det gjelder opplysningene som brukes i markedsføring, oppbevares disse i maksimum 3 år.
 3. Du har rett til å kreve følgende fra administratoren:
  • tilgang til personopplysningene dine,
  • retting,
  • fjerning,
  • og begrense bearbeidingen av disse,
  • samt overføring av data.
 4. Du har rett til å komme med innvendinger i forhold til bearbeidelsen opplyst i pkt. 3.3 c) for bearbeidelsen av personopplysninger som anvendes av administrator til å utføre gyldig begrunnende interesser, i dette profilering. Derimot forsvinner retten til å komme med innvendinger dersom det oppstår viktige og gyldige grunner for bearbeidelse, som ved overordnede interesser mot deg, dine rettigheter og frihet, særlig bestemmelser, etterforskning eller rettssaker forbundet til dette.
 5. Klagesaker rettet mot administratoren kan sendes inn til Direktøren av det Offentlige Kontor for Personvern «Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych», Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. Oppgivelsen av personopplysninger er frivillig, men nødvendig for servicetjenestens funksjon.
 7. I forhold til deg som person kan det tas steg relatert til automatisert fatning av beslutninger, i dette profilering som utføres for å levere tjenestene som er inngått i avtalen, samt for direkte markedsføring utført av administratoren.
 8. Personopplysningene blir ikke overført til tredjeland i samsvar med personvernforordningen. Dette betyr at de ikke sendes til noe sted utenfor EU.

5. Informasjon i skjemaene

 1. Servicetjenesten samler inn informasjon oppgitt frivillig av brukeren, inkludert personopplysninger, dersom disse måtte bli oppgitt.
 2. Servicetjenesten kan lagre informasjon om forbindelsesparameter (registrere tidspunkt, IP-adresser).
 3. Servicetjenesten kan i noen tilfeller lagre informasjon som forenkler sammensettingen av opplysningene i skjemaet med e-postadressen til brukeren som har fylt ut skjemaet. Dersom dette er tilfellet, vil brukerens e-postadresse vises som en del av url-adressen på skjemaets nettside.
 4. Opplysningene oppgitt i skjemaet bearbeides i samsvar med funksjonen til det gitte skjemaet. F.eks. for å behandle tjenesteforespørsel eller forretningskontakt, tjenesteregistrering ol. Konteksten og beskrivelsen til skjemaet viser for hver gang tydelig informasjon om hva det skal brukes til.

6. Administratorens logg

 1. Informasjon om brukeratferd fra servicetjenesten kan være underlagt innlogging. Denne informasjonen er utnyttet til å kunne administrere servicetjenesten.

7. Nødvendige markedsføringteknikker

 1. Operatøren benytter seg av statistisk analyse av sidens nettrafikk via Google Analytics (Google Inc. med hovedkontor i USA). Innenfor denne tjenesten overfører ikke operatøren personopplysninger, men kun anonym informasjon. Tjenesten er basert på bruken av informasjonskapsler på brukerens datamaskin. Når det gjelder brukerens preferanser av informasjon som samles via reklamenettverket til Google, kan brukeren se gjennom og redigere informasjonen som samles i informasjonskapslene ved bruk av verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatøren benytter seg av remarkedsførings-teknikker som tilpasser reklamenes budskap til brukerens atferd på nettsiden, som kan gi en følelse av at brukerens personopplysninger er brukt til å spionere på vedkommende. I praksis derimot blir disse personopplysningene aldri sendt av operatøren til reklameoperatørene. Den teknologiske betingelsen for slike handlinger er aktivert informasjonkapsel-tjeneste.
 3. Operatøren benytter seg av bildeikonet til Facebook. Denne teknologien gjør at servicetjenesten Facebook (Facebook Inc. med hovedkontor i USA), vet at den gitte person registrert i deres database benytter seg av denne tjenesten. I dette tilfellet baseres det på dataopplysninger som de selv er administrator for. Operatøren overfører ingen ekstra personopplysninger til servicetjenesten Facebook. Tjenesten er basert på bruken av informasjonskapsler på brukerens datamaskin.
 4. Operatøren bruker løsninger som observerer brukernes atferd via metoder som kartlegging eller opptak av atferd på nettsiden. Denne informasjonen er anonym og sendes inn til operatøren i en slik form at vedkommende ikke kan identifisere hvilken person de fysisk tilhører. Spesielt når det gjelder opptakene, så gjøres ikke disse ved innskriving av passord eller oppgivelse av andre personopplysninger.
 5. Operatøren benytter seg av automatiserte løsninger på servicetjenesten som påvirker brukerne. F.eks. kan disse sende ut en mail til brukeren etter at vedkommende har vært på en konkret nettside, dog kun om vedkommende har gitt sitt samtykke til å motta en slik form for kommersiell korrespondanse fra operatøren.

8. Informasjon om informasjonskapsler

 1. Servicetjenesten benytter seg av informasjonskapsler.
 2. Informasjonskapslene (såkalte „cookies”) består av data, i hovedsak av tekstfiler, som lagres på dataenheten til brukeren av servicetjenesten, som er nødvendige for å kunne benytte seg av nettsidene til servicetjenesten. Cookies inneholder som regel navnet på nettsiden som de stammer fra, deres lagringstid på brukerens dataenhet, samt deres unike nummer.
 3. Enheten som plasserer informasjonskapslene på brukerens dataenhet og som har tilgang til informasjonen fra disse, er servicetjenestens operatør.
 4. Informasjonskapslene brukes til følgende:
  1. opprettholdelse av servicetjenestens brukersesjon (etter innlogging), slik at brukeren ikke trenger å logge seg inn på nytt med brukernavn og passord for hver nettside som åpnes på servicetjenesten;
  2. iverksettingen av mål beskrevet ovenfor i delen „Nødvendige markedsføringteknikker”;
 5. Servicetjenesten benytter seg av to typer cookies: „sesjon” (session cookies) samt „vedvarende” (persistent cookies). „Sesjon”-cookies er midlertidige filer som oppbevares på brukerens dataenhet helt frem til brukeren logger seg ut, forlater nettsiden, eller slår av programvaren (nettleseren). „Vedvarende” cookies oppbevares på brukerens dataenhet i den tidsenhet som er beskrevet i informasjonkapslenes parametere, eller helt frem til brukeren selv fjerner dem.
 6. Programvaren for lesing av internettsider (nettleseren) tillater som regel automatisk oppbevaring av informasjonkapsler på brukerens dataenhet. I denne forbindelsen kan brukerne av servicetjenesten endre innstillingene sine. Nettleseren gjør det mulig å fjerne informasjonkapsler. Det er også mulig å automatisk blokkere cookies. Fremgangsmåte for dette finnes i den gitte nettleserens hjelpefunksjon eller dokumentasjon.
 7. Begrensningen av bruken av informasjonskapsler kan føre til at noen funksjoner på servicetjenestens nettsider blir utilgjengelige.
 8. Informasjonkapslene som lagres på brukerens dataenhet kan anvendes av enheter som samarbeider med servicetjenestens operatør, spesielt selskaper som: Google (Google Inc. med hovedkontor i USA), Facebook (Facebook Inc. med hovedkontor i USA), Twitter (Twitter Inc. med hovedkontor i USA).

9. Håndtering av cookies – hvordan kan man i praksis gi og trekke tilbake sitt samtykke?

 1. Dersom brukeren ikke vil motta informasjonkapsler kan vedkommende endre innstillinger i nettleseren sin. Vi minner om at dersom man slår av funksjonen for lagring av informasjonkapsler, kan prosesser relatert til autentisering, sikkerhet eller vedlikehold av brukerens preferanser gjøre det vanskelig, eller i noen ekstreme tilfeller umulig, å benytte seg av sidene www
 2. For å håndtere dine cookies-innstillinger velg ut din nettleser fra listen nedenfor og følg brukerveiledningen steg for steg:

  Mobile enheter:

Bildegalleri
Skrive