Zielona Karta

Zielona Karta PZG jest dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności golfowe, a tym samym uprawniającym do gry na polach golfowych w całej Polsce i udziału w turniejach dla początkujących. Zielona Karta PZG stanowi również przepustkę do przystąpienia do klubu golfowego, zrzeszonego w związku oraz uzyskania karty handicapowej dla początkujących.

Warunkiem otrzymania Zielonej Karty jest zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Kurs przygotowawczy składa się z 10 godzin nauki gry w golfa w tym teorii, historii reguł i etykiety golfa. Odbywa się on na obiekcie Sierra Golf Club, a egzamin trwający około dwie godziny przeprowadzony jest przez Pro z PGA Polska.

Cena kursu wynosi:

1 osoba – 1200 PLN,

kolejna osoba – 800 PLN

Do ceny doliczana jest opłata PZG za wydanie karty w kwocie 150 PLN, płatna w recepcji SGC.

Szczegóły kursu dostępne w Recepcji Domu Klubowego.

Kontakt + 48 606 366 000 bądź sierragolf@sierragolf.pl

Program szkoleniowy PGA Polska na Zieloną Kartę

Zakres obowiązkowych reguł

Oznakowanie pola

Hazardy
Bunkier
Przeszkoda wodna
– Gra z przeszkody wodnej
– 2 opcje z uderzeniem karnym
– Procedura (wyznaczanie punktu, upuszczanie)
Boczna przeszkoda wodna
– Gra z bocznej przeszkody wodnej
– 4 opcje z uderzeniem karnym
– Procedura (wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Piłka zagubiona / Out of bounds
– Piłka prowizoryczna
– Czas poszukiwania
– Procedura (wyznaczanie miejsca poprzedniego uderzenia, upuszczanie)

Wypełnianie karty wyników

Piłka niemożliwa do zagrania
– 3 opcje z uderzeniem karnym
– Procedura (markowanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Teren w naprawie / Przypadkowa woda
– Procedura (markowanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Reguły na greenie

Formaty Gry
– Strokeplay – liczenie wyniku
– Stableford – liczenie punktów
– Matchplay – wynik meczu
– System handicapowy (brutto / netto)

 

Zakres obowiązkowej etykiety

Bezpieczeństwo gry
– Wykonywanie próbnych zamachów w kierunku innych graczy
– Wykonywanie zamachów w obecności innych graczy
– Upewnienie się, że gracze są poza zasięgiem
– FORE! (kiedy krzyczeć i jak reagować)
– Kamienie w bunkrach

Dbałość o pole
– Naprawianie divotów
– Naprawianie pitchmarków
– Grabienie bunkrów
– Niezaśmiecanie pola
– Wkładanie flagi

Tempo gry
– Przygotowanie na pierwszym tee
– Przygotowanie do uderzenia
– Umiejscowienie torby golfowej w kierunku następnego tee
– Nadążanie za grupą poprzedzającą
– Przepuszczanie graczy szybciej grających

Uprzejmość wobec innych
– Cisza w momencie uderzania przez innych graczy
– Nie komentowanie gry innych zawodników
– Nie udzielanie porad / nie pouczanie
– Odpowiednie słownictwo
– Kultura osobista

 

Minimalny program nauczania

Putting
Chipping
Pitching
Uderzenia z bunkrów
Pełne strzały

Sugerowany czas trwania kursu to łącznie 10 godzin – 5 spotkań po 2 godziny w odstępach minimum tygodniowych, z wyraźnym uzasadnieniem treningu w zakresie własnym między kolejnymi spotkaniami.

 

 

Wymagania egzaminacyjne na Zieloną Kartę PZG

Część I – Teoria

Egzamin składa się z 30 pytań (20 Reguły Golfa i 10 Etykieta Golfa)
Egzamin powinien być przeprowadzony w formie pisemnej i wymagane jest uzyskanie 25 z 30 punktów.

Część II – Praktyka

Gra – w zależności od obiektu, na którym przeprowadzany jest egzamin, należy rozegrać co najmniej 3 dołki i uzyskać wynik podwójny par lub lepiej (np. na dołkach par 3 należy uzyskać wynik 6 lub lepiej) na co najmniej 2 dołkach. Trener może modyfikować wynik, który należy uzyskać w zależności od warunków, w których odbywa się egzamin (trudność pola, warunki atmosferyczne, gra pod presją).
Uderzenie z bunkra – 5 uderzeń, przynajmniej dwie piłki muszą wyjść z bunkra na green;
Chipping – przynajmniej 3 z 5 uderzeń w okolicy dołka (do 5 m);
Putting– należy puttować z 4 różnych pozycji i odległości, nie bliżej niż 5 m od dołka i nie dalej niż 20 m. Suma uderzeń powinna być nie większa niż 14.
Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie gry oraz dwóch z trzech pozostałych testów (uderzenie z bunkra, chipping lub putting)