1. Teren poza granicami pola:
  1. teren poza ogrodzeniem otaczającym pole lub poza białymi palikami/liniami wyznaczającymi granice pola,
  2. budynek klubowy, driving range i green/teren treningowy.
 2. Teren w naprawie:
  1. teren oznaczony niebieskimi palikami,
  2. teren oznaczony niebieskimi lub białym liniami,
  3. wszystkie klomby.
  Uwaga: jeżeli piłka gracza leży w obszarze klombu, klomb zakłóca jego ustawienie lub obszar zamierzonego swingu lub jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona leży w nim, gracz MUSI skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1. KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
  Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
 3. Integralna część pola:
  1. drogi naturalne,
  2. obszary wokół drzew z wysypaną rozdrobnioną korą,
  3. tuje po prawej stronie greenu dołka 12.
 4. Hazardy wodne:
  Nieoznakowane hazardy wodne są bocznymi hazardami wodnymi, a ich granicą jest wycięta krawędź.
 1. Strefa ekologicznie chroniona:
  Hazard hazard wodny pomiędzy dołkami 15 i 16 oznaczony czerwonymi/żółtymi palikami z zielonymi nakładkami jest pod szczególna ochroną i GRACZOWI NIE WOLNO WCHODZIĆ DO TAKIEGO OBSZARU. Jeżeli piłka znajduje się w tym obszarze lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w nim, gracz MUSI z karą jednego uderzenia postąpić zgodnie z Regułą 26-1. Uwaga: jeżeli strefa ekologicznie chroniona zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu, gracz MUSI skorzystać z uwolnienia. KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
  Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
 1. Sztuczne utrudnienia:
  1. ruchome: kamienie w bunkrach.
  2. nieruchome:
   1. wszystkie drogi i ścieżki ze sztuczną nawierzchnią,
   2. tablice reklamowe i banery,
   3. drzewka opalikowane, odeskowane lub z odciągami,
   4. wszystkie drewniane mostki.
 1. Strefa dropowania piłki:
  Jeżeli za greenem dołka 15 piłka została znaleziona w hazardzie wodnym lub jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona leży w tym obszarze, gracz może:
  1. postąpić zgodnie z Regułą 26-1 lub,
  2. z karą jednego uderzenia zdropować piłkę w strefie oznaczonej jako „drop zone”.

  Uwaga: Podczas korzystania ze strefy dropowania, mają zastosowanie następujące postanowienia dotyczące dropowania lub ponownego dropowania piłki:
  1. Gracz nie musi stać w obrębie strefy dropowania podczas dropowania.
  2. Dropowana piłka musi najpierw dotknąć części pola w obrębie strefy dropowania.
  3. Jeżeli strefa dropowania jest oznaczona linią, to linia należy do strefy dropowania.
  4. Piłka nie musi zatrzymać się w obrębie strefy dropowania.
  5. Dropowana piłka musi być upuszczona ponownie, jeżeli potoczy się i pozostanie w spoczynku w miejscu określonym w Regule 20-2c(i-vi).
  6. Dropowana piłka może potoczyć się bliżej dołka niż znajduje się punkt, w którym po raz pierwszy dotknęła ona części pola, pod warunkiem, że zatrzyma się nie dalej, niż dwie długości kija od tego punktu i nie w miejscu określonym w warunku (e).
  7. Z zastrzeżeniem warunków (e) i (f), dropowana piłka może potoczyć się i spocząć bliżej dołka niż:
   • jej oryginalna lub określona w przybliżeniu pozycja (Reguła 20-2b);
   • najbliższy punkt uwolnienia lub miejsce maksymalnego możliwego uwolnienia (Reguła 24-2, Reguła 25-1 lub Reguła 25-3);
   • punkt, w którym oryginalna piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego lub bocznego hazardu wodnego (Reguła 26-1).
  KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
  Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
 1. Urządzenia do pomiaru odległości:
  Gracz może używać urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 14-3.
 1. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green:
  Reguły 18-2, 18-3 i 20-1 zmienione są w następujący sposób:
  Gdy piłka lub znacznik gracza leżą na putting green i nastąpi przypadkowe ich przemieszczenie przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika lub któregoś z ich caddie lub sprzęt, zawodnik nie ponosi kary.
  Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują Reguły 18-2, 18-3 i 20-1.

  Uwaga: Jeżeli stwierdzono, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku np. podmuchu wiatru lub z powodu innego czynnika naturalnego (tzn. bez udziału czynnika zewnętrznego), to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce.
Uwaga! W przypadku burzy/błyskawic, gra na polu golfowym zostaje natychmiast przerwana (Reguła 6-8), a sygnał (syrena/długi odgłos z broni palnej) oznaczają:
 1. 1 długi sygnał – natychmiastowe przerwanie gry,
 2. 2 krótkie sygnały – wznowienie gry,
 3. 3 następujące po sobie sygnały, powtórzone – przerwanie gry z możliwością dokończenia dołka (Reguła 6-8b).

Wszystkie odległości wskazane na słupkach, markerach i zraszaczach mierzone są do środka greenu.