Dotyczy wszystkich dołków

Na co mam zwrócić uwagę, kiedy chcę skorzystać z przysługującego mi uwolnienia bez kary?
Reguły golfowe pomagają skorzystać z przysługującego uwolnienia bez kary rekomendując procedurę, która pomaga w postępowaniu zgodnie z nimi. Procedura nie jest obowiązkowa i nie ma kary gdy zawodnik z niej nie skorzysta, kara pojawi się wtedy gdy w wyniku popełnionych błędów zawodnik zagra z niewłaściwego miejsca. Rekomendowana procedura składa się z dwóch etapów:

I etap – znalezienie „najbliższego punktu uwolnienia”, co nawet zaawansowanym graczom nastręcza wiele kłopotów. Przy wyznaczaniu tego punktu należy pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Jeśli piłka została zgubiona w obszarze, od którego się uwalniamy, to zaznaczamy punkt (np. kołeczkiem) na skraju tego obszaru, w którym piłka ostatni raz przekroczyła jego granicę, a gdy piłka została znaleziona – zostawiamy ją na miejscu.
 2. Zaznaczamy najbliższy punkt uwolnienia poza obszarem z którego się uwalniamy, w miejscu umożliwiającym nam wykonanie swobodnego i pełnego (bez ingerencji w obszar z którego się uwalniamy) uderzenia kijem, którym planujemy zagrać piłkę.
 3. Należy zwrócić uwagę czy:
  1. punkt ten nie leży bliżej dołka niż punkt, z którego się uwalniamy,
  2. punkt jest rzeczywiście najbliższym z możliwych miejsc uwolnienia.
   UWAGA !!! Najbliższy punkt uwolnienia:

   1. nie może znajdować się w hazardzie wodnym,
   2. nie może znajdować się w bunkrze jeśli nie uwalniamy się z bunkra,
   3. może znajdować się w miejscu w którym występuje inne utrudnienie np. drzewo, płot oznaczający granicę pola (out of bounds), itp. lub inny obszar od którego możemy się uwolnić (ścieżka asfaltowa, opalikowane drzewo).

II etap – dropowanie piłki i tu należy zwrócić uwagę czy:

 1. punkt, w którym dropowana piłka pierwszy raz zetknęła się z polem leży w strefie dropowania o długości jednego kija od wyznaczonego najbliższego punktu uwolnienia i nie bliżej dołka,
 2. punkt, w którym piłka zatrzymała się po dropowaniu nie leży dalej niż o dwie długości kija od punktu, w którym dropowana piłka pierwszy raz zetknęła się z polem,
 3. punkt, w którym piłka zatrzymała się po dropowaniu nie leży bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia i nie leży bliżej dołka niż jej oryginalna pozycja,
 4. punkt, w którym piłka zatrzymała się po dropowaniu rzeczywiście pozwala na grę bez zakłócenia, od którego się uwalniamy.

 

Na co mam zwrócić uwagę kiedy zadeklarowałem piłkę jako nie do zagrania i chcę skorzystać z uwolnienia z karą?
Jeśli gracz zdecyduje się na opcję dropowania piłki w obrębie dwóch długości kija, należy bardzo starannie wybrać miejsce dropowania, zwracając uwagę czy:

 1. punkt, w którym dropowana piłka pierwszy raz zetknęła się z polem leży w strefie dropowania o długości dwóch kijów od punktu, w którym leżała piłka, którą zadeklarowaliśmy, jako nie do zagrania i nie leży bliżej dołka,
 2. punkt, w którym piłka zatrzymała się po dropowaniu nie leży dalej jak dwie długości kija od punktu, w którym dropowana piłka pierwszy raz zetknęła się z polem,
 3. punkt, w którym piłka zatrzymała się po dropowaniu nie leży bliżej dołka niż punkt, w którym leżała piłka, którą zadeklarowaliśmy jako nie do zagrania,
 4. jeśli piłka nie do zagrania leżała w bunkrze to punkt uwolnienia też leży w bunkrze.

UWAGA !!! Dwa kije oznacza dwa kije (a nie trochę więcej…) i punkt dropowania może wypadać w obszarze, z którego przysługuje nam uwolnienie bez kary (np. ścieżka asfaltowa, opalikowane drzewo, itp.). Jeśli punkt zatrzymania się piłki po dropowaniu wypada w miejscu w którym mamy inne utrudnienia np. drzewo nieopalikowane, płot oznaczający granicę pola (out of bounds), itp., to kolejne uwolnienie z zastosowaniem reguły piłki nie do zagrania wymaga doliczenia kolejnego uderzenia kary.
UWAGA !!! Należy pamiętać, że nie można zadeklarować piłki jako nie do zagrania gdy znajduje się ona w hazardzie wodnym.

Piłka leży koło drzewka, które jest opalikowane, odeskowane lub z odciągami i drzewko przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, drzewka opalikowane, odeskowane lub z odciągami są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi, a to oznacza, że graczowi przysługuje uwolnienie bez kary wg Reg. 24-2 Sztuczne utrudnienie nieruchome (str. 92-93).

Piłka leży tak, że drzewko, które jest opalikowane, odeskowane lub z odciągami nie przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu, ale koliduje z przewidywaną linią lotu bo stoi na drodze planowanego lotu piłki – czy przysługuje mi uwolnienie bez kary?
Nie, wg reguł lokalnych SGC, drzewka opalikowane, odeskowane lub z odciągami są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi i uwolnienie bez kary przysługuje graczowi tylko, gdy piłka, leży w lub na utrudnieniu lub utrudnienie przeszkadza mu w zajęciu pozycji lub wykonaniu zamachu.

Piłka leży koło drzewka wokół którego wyłożona jest rozdrobniona kora – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, rozdrobniona kora wokół drzew jest integralną częścią pola i gracz musi grać piłkę tak jak leży lub z karą jednego uderzenia skorzystać z uwolnienia dla piłki nie do zagrania.
Warto też sprawdzić czy w planowanym uderzeniu nie przeszkadza nam drzewko opalikowane, odeskowane lub z odciągami, bo w takim przypadku można skorzystać z uwolnienia bez kary.

Piłka wpadła do klombu i widać gdzie leży – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, klomby są terenem w naprawie z którego gra jest zabroniona, a to oznacza, że gracz MUSI skorzystać z uwolnienia bez kary. Za punkt w stosunku do którego należy szukać najbliższego punktu uwolnienia przyjmuje się punkt, w którym leży piłka.
Reg. 25-1 Nienormalne warunki ziemne (str. 95-96).

Piłka na pewno wpadła do klombu, ale nie mogę jej znaleźć – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC klomby są terenem w naprawie z którego gra jest zabroniona, a to oznacza, że gracz MUSI skorzystać z uwolnienia bez kary. Za punkt w stosunku do którego należy szukać najbliższego punktu uwolnienia przyjmuje się punkt, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę klombu, wpadając do niego.
Reg. 25-1 Nienormalne warunki ziemne (str. 97).

Piłka chyba wpadła do klombu, ale nie mogę jej znaleźć – co mogę zrobić?
Jeśli są wątpliwości, czy piłka znajduje się w klombie, gracz musi ją traktować jako zgubioną i z karą jednego uderzenia zagrać z miejsca skąd było wykonywane poprzednie uderzenie.
Reg. 27-1 Uderzenie i odległość; Piłka autowa; Piłka nieznaleziona w ciągu w pięciu minut (s.101).

Piłka nie wpadła do klombu, ale klomb przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Według reguł lokalnych SGC klomby są terenem w naprawie, z którego gra jest zabroniona, a to oznacza, że jeśli klomb przeszkadza w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu, gracz musi skorzystać z uwolnienia bez kary.
Reg. 25-1 Nienormalne warunki ziemne (str. 95-96).

Dołek 12

Piłka leży po prawej stronie greenu w lub przy tujach, które przeszkadzają mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, tuje po prawej stronie greenu dołka 12 są integralną częścią pola i gracz musi grać piłkę tak jak leży lub z karą jednego uderzenia skorzystać z reguły piłki nie do zagrania.
Reg. 28 Piłka nie do zagrania (str. 103).

Piłka wpadła w tuje po prawej stronie greenu i nie mogę jej znaleźć – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, tuje po prawej stronie greenu dołka 12 są integralną częścią pola, a to oznacza, że gracz w tej sytuacji musi potraktować piłkę jako zgubioną i z karą jednego uderzenia zagrać z miejsca skąd było wykonywane poprzednie uderzenie.
Reg. 27-1 Uderzenie i odległość; Piłka autowa; Piłka nieznaleziona w ciągu w pięciu minut (str. 101).

Dołek 15

Piłka wylądowała w bunkrze znajdującym się przed greenem dołka 15 i leży tak, że murek oporowy przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary wg Reg. 24-2 Sztuczne utrudnienie nieruchome (str. 92) pamiętając, że miejsce uwolnienia musi znajdować się w bunkrze, a piłka musi być dropowana.

Piłka wpadła do bocznego hazardu wodnego znajdującego się za greenem dołka 15 i widzę gdzie leży – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, w przypadku bocznego hazardu wodnego znajdującego się za greenem dołka 15, graczowi oprócz standardowych możliwości wynikających z reguł golfowych dotyczących bocznego hazardu wodnego przysługuje jeszcze możliwość skorzystania ze strefy uwolnienia (“drop zone”), czyli z karą jednego uderzenia można dropować piłkę w tej strefie.

Piłka wpadła do bocznego hazardu wodnego znajdującego się za greenem dołka 15, ale nie mogę jej znaleźć – co mogę zrobić?
Jeśli nie ma wątpliwości, że piłka została zgubiona właśnie w bocznym hazardzie wodnym znajdującym się za greenem dołka 15, to wg reguł lokalnych SGC graczowi oprócz standardowych możliwości wynikających z reguł golfowych dotyczących bocznego hazardu wodnego (Reg. 26-1 Hazard wodny i boczny hazard wodny str. 98-99) dochodzi jeszcze możliwość skorzystania ze strefy uwolnienia („drop zone”) czyli z karą jednego uderzenia można dropować piłkę w tej strefie.

Dołki 15 i 16

Piłka wpadła do hazardu wodnego oznaczonego żółtymi lub czerwonymi palikami z zielonymi nakładkami – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, hazard wodny lub boczny hazard wodny oznaczony palikami z zielonymi nakładkami jest strefą ekologicznie chronioną z której gra jest zabroniona, a to oznacza, że graczowi nie wolno wejść do tego obszaru i MUSI z karą jednego uderzenia skorzystać z uwolnienia piłki z hazardu wodnego. Reg. 26-1 Hazard wodny i boczny hazard wodny (str. 98-99).

Piłka leży obok hazardu wodnego oznaczonego żółtymi lub czerwonymi palikami z zielonymi nakładkami w takim miejscu, że hazard wodny przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Wg reguł lokalnych SGC, hazard wodny lub boczny hazard wodny oznaczony palikami z zielonymi nakładkami jest strefą ekologicznie chronioną z której gra jest zabroniona, a to oznacza, że gracz MUSI skorzystać z uwolnienia bez kary.

Dołek 18

Piłka wylądowała na drewnianym mostku lub koło niego tak, że mostek przeszkadza mi w zajęciu pozycji lub w wykonaniu zamachu – co mogę zrobić?
Według reguł lokalnych SGC mostek drewniany to sztuczne utrudnienie nieruchome i możliwości jakie ma do dyspozycji gracz wynikają z faktu czy piłka leży w obrębie hazardu wodnego czy też nie. I tak:

 1. Jeśli piłka leży w hazardzie wodnym, (oznaczonym żółtymi palikami), gracz może zgodnie z Reg. 26-1 Hazard wodny i boczny hazard wodny (str. 98-99):
  1. bez kary zagrać piłkę tak jak leży,
  2. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę uprzednio dropowaną poza hazardem wodnym, nie bliżej dołka i na linii między punktem w którym piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego a dołkiem, bez ograniczenia odległości od hazardu,
  3. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego grał poprzednio.
 2. Jeśli piłka leży poza hazardem wodnym, gracz:
  1. może zagrać piłkę tak jak leży,
  2. może skorzystać z uwolnienia bez kary wg Reg. 24-2 Sztuczne utrudnienie nieruchome (str. 92).

Zagrałem piłkę przez wodę, ale niestety za krótko i ze względu na duży spadek fairwayu wtoczyła się do wody – co mogę zrobić?
Woda oznaczona jest żółtymi palikami, co oznacza, że jest to hazard wodny, gracz może więc zgodnie z Reg. 26-1 Hazard wodny i boczny hazard wodny (str. 98-99):

 1. bez kary zagrać piłkę tak jak leży,
 2. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę uprzednio dropowaną poza hazardem wodnym, nie bliżej dołka i na linii między punktem w którym piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu a dołkiem, bez ograniczenia odległości od hazardu – UWAGA !!! – w tym przypadku warunek ten oznacza, że piłka musi być dropowana na brzegu dalszym od dołka, mimo, że wtoczyła się z do wody na brzegu bliżej dołka,
 3. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego grał poprzednio.

 

Byłem już na greenie i puttowałem, ale piłka ze względu na duży spadek greenu stoczyła się do wody – co mogę zrobić?
Woda oznaczona jest żółtymi palikami co oznacza, że jest to hazard wodny, gracz może więc zgodnie z Reg. 26-1 Hazard wodny i boczny hazard wodny (str. 98-99):

 1. bez kary zagrać piłkę tak jak leży,
 2. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę uprzednio dropowaną poza hazardem wodnym, nie bliżej dołka i na linii między punktem w którym piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego a dołkiem, bez ograniczenia odległości od hazardu wodnego – UWAGA !!! – w tym przypadku warunek ten oznacza, że piłka musi być dropowana na brzegu dalszym od dołka, mimo, że wtoczyła się z do wody na brzegu bliżej dołka,
 3. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego grał poprzednio, a piłkę kładziemy (nie dropujemy).

 

Sugerowane rozwiązanie w przypadku wątpliwości co do prawidłowej interpretacji przepisów i reguł golfowych w związku z miejscem zagrania – uderzenie dwóch piłek z dwóch różnych miejsc wynikających z możliwych interpretacji sytuacji, a następnie konsultacja z sędzią zawodów, przed oddaniem podpisanej karty wyników do Komisji Turnieju. Decyzja sędziego głównego turnieju jest ostateczna.

Wszystkie odnośniki do stron podanych przy określaniu reguł odnoszą się polskiej wersji reguł „Reguły Gry w Golfa i Reguły Statusu Amatora obowiązujące od stycznia 2016”.

Przygotowano: 15 kwietnia 2017 r.