Dyrektor Zarządzający – Bogusław Klimek
Pani Kapitan Klubu – Barbara Bobińska
Kapitan Klubu – Tomasz Wolf