Dołek 13

Dwa bunkry po lewej stronie fairway’u 120 i 100 metrów przed green’em. Green dwupoziomowy, który chronią trzy płytkie bunkry.

Aby mieć otwartą drogę na green graj na lewą stronę fairway’u, uważaj jednak na bunkry.

Dołek 13

Parametry

Par4
SI11
  
Black White Yellow Red339
329
319
263