Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIERRA GOLF RESORT Sp. z o.o. Pętkowice 84-200 Wejherowo
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych, wypożyczalni, rezerwacji pola golfowego, uczestnictwa w turnieju  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
hotel. 10 lat,
– wypożyczalnia sprzętu – na okres wypożyczenia,
– rezerwacji pola golfowego  – 6 lat,
7)Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie turnieju a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy